מי שישמח בשמחתי… היום המיוחד שמציינים היום ברחבי העולם – י"ט כסליו

היום ברחבי העולם מציינים את יט כסליו, ראש השנה לחסידות וחג הגאולה, בו השתחרר האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי זצוקלל"ה נבג"מ זיע"א, ממאסר אליו הובל בגין הפצת חסידות ולימוד תורה תחת השלטון הקומוניסטי.

על אלו שחוגגים בתאריכים י"ט ו- כ' כסליו אמר אדמו"ר הזקן: " מי שישמח בשמחתי (=שמחת גאולת י"ט כסלו) – אוציאנו מן המצר אל המרחב".

ישנו נוסח נוסף לגבי מי ששמח בי"ט כסליו ולפיו האדמו"ר הזקן ידאג להוציאו "מן הגשם אל הרוח".

ויש עוד שני נוסחים לפיהן הבטיח אדמו"ר הזקן כי יוציא את השמחים בי"ט כסליו מן הגיהינום ויזכו לראות נחת מיוצאי חלציהם".

לפניכם סרטון מערוץ היוטיוב של כאן – תאגיד השידור הציבורי המסביר מעט על י"ט כסליו:

לפניכם סרטון נוסף מאחת ההתוועדיות של כ"ק האדמו"ר הרבי מלובביץ' מי"ט כסליו:

הרבי מלובביץ צילום: JEM
דילוג לתוכן