פרוביוטיקה לאבוקדו: פרס לתלמידות החממה האקולוגית עין-שמר על מחקרים פורצי דרך בחקלאות

האם שימוש בביו-סטימולנטים מבוססי פרוביוטיקה משפיעים על מדדי הצימוח ונפח …